OGC servisi

Razmena podataka putem interneta u savremenom svetu je od velike važnosti. Značaj prostornih podataka prepoznata je u svim oblastima delovanja državne uprave, lokalne samouprave, naučne zajednice i privrede.

S obzirom na kompleksnost prostornih podataka u odnosnu na neprostorne, kao i potreba da se ovakvi podaci standardizuju i utvrde pravila razmene, osnovana je međunarodna organizacija Open Geospatial Consortium (OGC). Od nastanka pa sve do danas, OGC je vodeća institucija koja definiše međunarodne standarde za kreiranje, razmenu i korićenje prostornih podataka na svetskom nivou.

OGC standardi podstiču razvoj usluga prostornih podataka i usmeravaju celokupnu zajednicu na korišćenje prostornih informacija i veb servisa u raznoraznim desktop i veb aplikacijama, kao i ka razvoju istih.

Trenutno postoji više od 30 definisanih standarda u okviru OGC standardizacije, od kojih se za razmenu podataka putem interneta najčešće koriste Web Map Service i Web Feature Service.. U narednom periodu, u sklopu Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka planirano je uspostavljanje funkcionalnog sistema koji će omogućiti razmenu prostornih podataka na državnom nivou korišćenjem ovih standarda.

Spisak i opis servisa

OGC services geosrbija Registar prostornih jedinica

Prostorna prezentacija administrativnih, katastarskih i statističkih jedinica.

OGC services geosrbija Digitalni katastarski plan

Prostorni podaci o parcelama i objektima sa njihovim osnovnim informacijama.

OGC services geosrbija Adresni registar

Osnovni i javni registar kućnih brojeva, ulica i trgova u naseljenom mestu.

OGC services geosrbija Osnovni zemljišni pokrivač

Fizička i biološka pokrivenost zemljine površine uključujući veštačke površine.

OGC services geosrbija Nomenklatura statističkih jedinica

Statistički funkcionalne teritorijalne celine (nastale grupisanjem teritornijalnih celina nižeg nivoa).

OGC services geosrbija Satelitski snimci 2015 - 2016

Georeferencirani snimci Zemljine površine prikupljeni satelitskim senzorima.

OGC services geosrbija Topografska baza podataka 1 : 250.000

Skup podataka o prostoru sadrži: objekte, saobraćajnu mrežu, hidrografiju, zemljišni pokrivač, reljef i vodove.

OGC services geosrbija Aglomeracija

Poligon izgrađenog zemljišta (unitar i u blizini) nekog naseljenog mesta, šire gradsko područje.

OGC services geosrbija

Web Map Service (WMS) predstavlja standardno okruženje za prosleđivanje karata putem interneta kao skup georeferenciranih sličica određenog formata. WMS protokol definisan je od strane Open Geospatial Consortium (OGC) i može da sadrži jedan ili više skupova podataka.

OGC services geosrbija

Web Feature Service (WFS) predstavlja standardno okruženje za prosleđivanje, pretraživanje i analizu atributa i geometrije određenih prostornih skupova podataka u vektorskom formatu putem interneta korišćenjem Geography Markup Language (GML) standarda.

OGC services geosrbija

Web Map Tile Service (WMTS) predstavlja najbrži mogući način postizanja dostupnosti i skalabilnosti prethodno kreiranih georeferenciranih sličica, koje ne zahteva procesiranje ili korićenje svojstava ovih sličica. Najčešće se koristi za prosleđivanje podataka koji se prikupljaju u određenim vremenskim epohama i za koje ne postoji potreba za frekventnim ažuriranjem, kao što su satelitski ili avionski ortofoto snimci.

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA
11040 Beograd, Srbija